"Prawo leniwego statystyka" jest jedną z własności wartości oczekiwanej zmiennej losowej.

Treść twierdzenia

Jeżeli jest zmienną losową o wartościach i prawdopodobieństwach dla to dla każdej funkcji :

Dowód

.

Przykład

Obliczyć wartość oczekiwaną zmiennej losowej , o zadanym rozkładzie :

Rozwiązanie

.


Bartosz Badzioch 2011-01-09 20:57

Poprawna nazwa z angielskiego dla "Lazy statistician theorem" to "Law of the Unconscious Statistician"


Post comment