How to use Symfony 2 Service Container in CakePHP 2

Last year I started developing my small project using CakePHP 2.4 framework. I store all my files in root Lib CakePHP directory. When this directory grew up the problems started with managing classes dependencies. I decided to configure Service Container and do some refactoring with my existing class files. I found that was quite easy thing to be done.

So here I am going to show you how to do this step by step...

Continue reading »

Konfiguracja LateX w Eclipse dla Windows

LaTeX jest świetnym składem tekstu. Zabierając się za napisanie pracy magisterskiej miałem jednak dylemat na jaki edytor się zdecydować, aż w końcu trafiłem na wtyczkę do Eclipse o nazwie TeXlipse.

Poniżej przedstawiony został sposób na skonfigurowanie środowiska Eclipse wraz z wtyczką TeXlipse.

Continue reading »

Szeregi potęgowe - zbieżność, szereg Taylora

W tym artykule przedstawię Ci podstawowe pojęcia związane z szeregami potęgowymi o zmiennej rzeczywistej (szereg potęgowy to szczególny przypadek szeregu funkcyjnego). Przydadzą się umiejętności całkowania i różniczkowania (pochodne funkcji). Polecam również zapozać się z artykułem dot. kryteriów zbieżności szeregów liczbowych.

Continue reading »

Prawo leniwego statystyka

"Prawo leniwego statystyka" jest jedną z własności wartości oczekiwanej zmiennej losowej.

Treść twierdzenia

Jeżeli jest zmienną losową o wartościach i prawdopodobieństwach dla to dla każdej funkcji :

Continue reading »